Herrn
Rudolf Dietzke
Borna b/Leipzig

Trzebież 10.8.1918
Mój drogi Rudi
Serdeczne pozdrowienia z pięknego kąpieliska przesyła Tobie twój przyjaciel Carl.[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]