Herrn
Carl Franke
Berlin C
Alexanderplatz 1

Z radosnego domu weselnego pozdrowienia przesyłają dla naszego ojca Franciszka,Wenzel.[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]