Trzeszczyn (Trestin) - pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1298 r. W 1336 r. wieś liczyła 15 zagród. W 1621 r. osada spłonęła. Kolejny zapis o Trzeszczynie pochodzi z 1833 roku.
W 1938 r. w pobliżu wsi zbudowano baraki mieszkalne dla robotników zatrudnionych w fabryce benzyny syntetycznej "Hydrierwerke".
Na zdjęciach widoczna zabudowania wsi z roku 1940.