Port

Restauracja

 
 

 

 

Trzebież (Ziegenort) - leży na północ od Polic, na skraju Puszczy Wkrzańskiej, nad Zalewem Szczecińskim. Podzielona była na dwie części: Wielką i Małą Trzebież. Z uwagi na dogodniejsze położenie, większe znaczenie administracyjne uzyskała z czasem Wielka Trzebież tutaj był kościół, szkoła, internat, urząd wiejski.