Tatynia (Hagen) - wieś leżąca nad rzeką Gunicą na skraju Puszczy Wkrzańskiej, między Tanowem a Jasienicą. Wieś założona przez rycerza Gobella na przełomie XII i XIII w., potem sprzedana zakonowi Augustianów. W centrum zbudowano kościół o konstrukcji ryglowej z wieżą w kształcie ostrosłupa. Stanowi on najcenniejszy zabytek w regionie.