Przęsocin (Neuendorf) - wieś położona na południe od Polic. Pierwsza wzmianka z 1286 r. dotyczy kościoła. W 1493 r. po rozebraniu drewnianego kościoła wzniesiono nowy, późnogotycki z głazów granitowych. Wieżę drewnianą dobudowano w 1740 r.