Pilchowo (Polchow) - pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1286 roku, kiedy został wybudowany granitowy kościół. Zabytek neoromański przebudowany w 2 poł. XIX wieku zachował się do dzisiaj. W okresie międzywojennym zbudowano na skraju Pilchowa stację pomp wody pitnej dla miasta Szczecina.