Leśno Górne (Hohen-Leese) - pierwsze dokumenty dotyczące Leśna Górnego pochodzą z końca XVIII wieku. We wsi po roku 1862 powstał pałac z czerwonej, otynkowanej cegły w stylu eklektycznym. Pałac był otoczony parkiem z bogatym drzewostanem: lipami, dębami, klonami i wierzbami płaczącymi.