Dworzec

Kościół

Klasztor

Młyn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jasienica (Jasenitz) - osada leży na północ od Polic obecnie znajduje się w granicach miasta Police. Niedaleko Jasienicy przepływa rzeka Gunica (Aalbach), nad którą istniała przystań rzeczna. Jednym z ważniejszych obiektów był hotel Deutsches Haus. Na rynku znajdowała się gospoda, a od niej w kierunku północnym szła droga do Trzebieży.