Drogoradz (Alt Hammer, Neu Hammer) - osada znana w XVII w. Po uruchomieniu linii kolejowej Jasienica - Trzebież (1910) rozbudowana o nowe osiedle.
Fotografie przedstawiają: nowe zabudowania, gospodę, starą część wsi i szkołę.