Początek <- Prezentacja <- Wystawa fotograficzna "Wspomnienie"

 
 

     Jan Paweł II w ramach trzeciej pielgrzymki odwiedził Szczecin 11 czerwca 1987 roku. Cała diecezja szczecińsko - kamieńska zgotowała Ojcu Świętemu entuzjastyczne powitanie. W Szczecinie, na Jasnych Błoniach, Papież odprawił uroczystą mszę. W słowach skierowanych do wiernych wspominał "wiatr od morza", rozumiany przez wszystkich zebranych dosłownie i w przenośni. Prawie wszystkie, wypowiadane wówczas, słowa miały dodatkowe podteksty. W odczuciu wiernych, Ojciec Święty mówił za nich to, czego nie mógł powiedzieć obywatel PRL.
      Wystawa "Wspomnienie" przywołuje tamte, ulotne chwile. Szczególnie cenne jest wykorzystanie zdjęć amatorskich, niejednokrotnie nieostrych, dobrze oddających jednak nastrój chwili. Album "Do końca ich umiłował", zawierający zdjęcia składające się na wystawę nie jest pompatyczny i oficjalny. Pomaga wspominać starszym, a młodszym przekazuje autentyczną wiedzę o szczególnej
wadze tych wydarzeń.

Ks. Infułat Roman Kostynowicz.