Minął kolejny rok od pamiętnej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Szczecinie. Tych szczecinian, którzy chcieliby powrócić do tamtych chwil poprzez sięgnięcie do literatury, czeka rozczarowanie. Przez kilkanaście lat nie ukazało się zbyt wiele pozycji, które mówiłyby w sposób wyczerpujący o szczecińskim etapie tej wizyty. W ramach cyklu "Spotkania z historią" postanowiłem więc, z młodzieżą VI Liceum Ogólnokształcącego, przygotować komputerowy program multimedialny pt.: "Ojciec Święty Jan Paweł II w Szczecinie". Był to gest w stronę młodych, którzy wizyty tej nie pamiętają, a programy komputerowe traktują jak podstawowy nośnik informacji. W tym sensie program wypełniał dotkliwą lukę informacyjną.
     Zbierając materiały do wspomnianego programu, zgromadziliśmy wiele zdjęć oficjalnych a także zupełnie amatorskich, będących dziełem świadków tego dnia. Ich ilość przerosła nasze oczekiwania i doprowadziła do wniosku, że należałoby je udostępnić w formie albumu szczecińskiej społeczności.
      Andrzej Łazowski, artysta-fotograf, dokonał wyboru zdjęć i przygotował projekt graficzny. Pełnego poparcia udzieliła nam Dyrektor VI LO Pani Maria Zalewska. Wspomnieć należy, że wydanie albumu umożliwiła pomoc: Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecina, Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, Unii Wolności - Regionu Zachodniopomorskiego, ZW Związku Młodzieży Wiejskiej w Szczecinie, firmy Marcin Bich, Drukarni Kampol 2 i Rady Rodziców VI LO. Autorzy projektu pragną też szczególnie podziękować władzom szczecińskiej Bazyliki Katedralnej za udostępnienie wszystkich zdjęć robionych w katedrze podczas pobytu w niej Ojca Świętego i księdzu Grzegorzowi Wejmanowi za przekazanie dokumentacji fotograficznej pobytu Ojca Świętego w szczecińskim Arcybiskupim Seminarium Duchownym.
     Podziękowanie należy się też Muzeum Narodowemu w Szczecinie (Oddział Muzeum Miasta Szczecina) za udostępnienie nam zdjęć ze swoich zbiorów. W ten sposób, dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych, możemy oddać do Państwa rąk ten album. Zdjęcia w nim są nieostre, zatarte, tak jak pamięć ludzka, ale mamy nadzieję, że Państwa wspomnienia przywrócą ich blask.


Dariusz Okoń

(wstęp do albumu "Do końca ich umiłował" Szczecin 2000)