Strona redakcyjna

Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Szczecina
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 48 91 422 34 59

Koordynator wydania:

Andrzej Łazowski
Foto Projekt – Pracownia Fotograficzna
Kamienica Artystyczna

ul. Lenartowicza 3-4
71-445 Szczecin
tel. 0-601 73 80 38

Redakcja:

Maria Frankel

Projekt graficzny i skład:

Andrzej Łazowski

Fotografia współczesna:

Andrzej Łazowski

Fotografia archiwalna:

Antoni Adamczak
Barbara Sańko
Grzegorz Solecki

Plany sytuacyjne cmentarzy:

Kazimierz Biadała

Tłumaczenia na język niemiecki:

Juliusz Wasik
Bogdan Frankiewicz

Druk:

Drukarnia "OTTONIANUM"
ul. Papieża Pawła VI 2
71-459 Szczecin
tel. 48 91 454 15 94

Materiały kartograficzne, ikonograficzne, oraz fotografie ze zbiorów:

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Antykwariat Pomorski
dr Hans Günter Cnotka

Specjalne podziękowania dla:

Alicji Biranowskiej-Kurtz
Lecha Karwowskiego
Ryszarda Markowa
Marii Michalak
Mirosława Opęchowskiego
Ewy Staneckiej
Marka Sztarka

Książka dofinansowana przez:

Miasto Szczecin
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie


Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Szczecina dziękuje Miastu Szczecin i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie za pomoc przy wydaniu książki.

 

góra strony