Zapraszam do galerii
ŁAZOWSKIEGO RYSOWANIE ŚWIATŁEM Obrazki z Danii
  Bilder aus Dänemark

Kolejna wystawa prac młodego szczecińskiego fotografika - Andrzeja Łazowskiego, udowadnia raz jeszcze, iż obszary jego zainteresowań nie ograniczają się jedynie do portretu, w którym artysta zapewnił już sobie uznanie elity kulturalnej Szczecina, ale sięgają nowych form wypowiedzi.
Łazowski upodobał sobie szczególnie architekturę, duże formy, sprowadzone do najbardziej podstawowych kształtów, z których wydobywa detale, tworzące w jego kadrach intuicyjnie zamkniętą całość. Posługuje się przy tym grafizacją obrazu, pomijając tony pośrednie pomiędzy czernią a bielą i podkreślającą tym samym nadane im nowe wartości estetyczne.
Zabieg ten ujawnia również samą strukturę budowy oglądanych obrazów, tworzonych poprzez przeniknięcie skrajności - czerni i bieli.
Stąd obrazki Łazowskiego są próbą wyjścia poza dualizm spolaryzowanej konwencji. Dodam - próbą udaną, tworzącą nową jakość.
Wystawa pt. "Obrazki z Danii" to swoiście postmodernistyczna zabawa autora z widzem, posługująca się efektami charakterystycznymi bardziej dla rysunku niż fotografii.
Łazowski wykorzystuje do tej zabawy techniki pośrednie, pomiędzy grafiką a fotografiką, należące do najbardziej skomplikowanych i jednocześnie najbardziej szlachetnych we współczesnej fotografii.
Równolegle artysta używa efektu "powiększenia", pozwalającego na odkrywanie w zupełnie nowym wymiarze tradycyjnie postrzeganej rzeczywistości.
Zabiegi te powodują, iż wyodrębnione kadrem Łazowskiego fragmenty obiektów, zaczynają żyć nowym, własnym światem, wykreowanym poprzez wrażliwość młodego twórcy.

 

- Z A P R A S Z A M -
© 1995 Andrzej Łazowski


Galeria Tra La La - Szczecin czerwiec 1995
stat4u