Aktualności

Maj

Jesteśmy w Chojnie…
Siedzimy i robimy projekt pod hasłem Kościół w krajobrazie. Naszym zadaniem jest wykonanie zdjęć w ciągu jednego dnia, pogoda jak zwykle w tym roku – kiepska. Zachmurzone niebo, mało słońca, nie pomaga to nam w robieniu zdjęć. Grupa dziesięcioosobowa z Europejskiej Szkoły Fotografii ze Szczecina rozbiega się po mieście. Odchodzimy miasto, docierając na peryferie miasta "otrzymujemy" nowe ciekawe kadry. Ale i z tej perspektywy, kościół Mariacki dominuje w pejzażu.

                 
           

Czerwiec
Ustalamy formę wystawy, wpisany kwadrat w czarną powierzchnię. Zbieramy prace, zaczynamy projektować katalog, strony internetowe. Prezentujemy prace dyrekcji szkoły: Alicji Kwiatek – Szczecińskie Collegium Informatyczne, Europejskiej Szkoły Fotografii w Szczecinie.

Lipiec
Jesteśmy znowu w Chojnie, spotykamy się z Małgorzatą Matecką – dyrektorką Centrum Kultury w Chojnie, ustalamy termin wystawy na 27 sierpnia 2004 r, w kościele Mariackim.

        

Spotykamy się również z redaktorem naczelnym Gazety Chojeńskiej, Robertem Ryssem. Gazeta obejmuje patronatem prasowym nasz projekt, będą prezentowane prace przez kilka najbliższych tygodni
Pierwszy artykuł w Gazecie Chojeńskiej ukazał się w 8 lipca:Kościół Mariacki w pejzażu

Mówiąc Chojna, ludzie od razu przed oczami mają bryłę kościoła Mariackiego. Niektórzy żyją jeszcze przeszłością i mówią "...Aaa, tam, gdzie taka ruina stoi na środku miasta". Inni znowu powiadają: "Góruje nad miastem nowa, ogromna wieża". Na wielu starych fotografiach i sztychach dominuje ów symbol miasta.
W maju w Chojnie z inicjatywy Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość odbył się plener Europejskiej Szkoły Fotografii ze Szczecina, w którym uczestniczyło ponad 10 studentów pod kierunkiem znanego szczecińskiego fotografika Andrzeja Łazowskiego. Tematem był kościół Mariacki w pejzażu. A. Łazowski opowiada: - Nie bez przyczyny jesteśmy tutaj. Jednym ze studentów jest Grzegorz Ośródka - mieszkaniec Chojny. To on rzucił propozycję pleneru w Chojnie. Ucieszyłem się, ponieważ 10 lat temu również uczestniczyłem w plenerze w Chojnie. Otworzyłem wówczas wystawę indywidualną w Ratuszu, mile wspominam ten plener i to miasto. Zastanawiałem się nad pomysłem. Nie chciałem jakiegoś ogólnego tematu. Wówczas pojawiła się myśl: ukazanie miasta poprzez jego symbol. Wiedząc o tym, że wystawy studentów nie zawsze są spójne, narzucony jest format zdjęcia - kwadrat wpisany w czarną kartkę. Obecnie projektujemy katalog i poszukujemy sponsorów na jego wydanie.
Poplenerowa wystawa zostanie zaprezentowana w Chojnie w kościele Mariackim 27 sierpnia podczas XI Dni Integracji Europejskiej, Przyjaźni i Tolerancji. Nasza gazeta objęła patronatem prasowym to wydarzenie. Co tydzień nasi czytelnicy będą mogli podziwiać prace, wykonane przez studentów Europejskiej Szkoły Fotografii ze Szczecina. Pierwszą - autorstwa Grzegorza Ośródki - prezentujemy już teraz.

W kolejnym numerze (28 z dnia 15 lipca) z cyklu Kościół w krajobrazie prezentowana była praca Piotra Pauka a w numerze 29 z dnia 22 lipca 2004 została zaprezentowana praca Konrada Turbaczewskiego. Numer 30 zd. 29.07.04 ukazuje fotografię Piotra Raduchy.

Sierpień

W podwójnym numerze 31-32 z dnia 04 sierpnia umieszczona została praca Mirosława Zdebskiego.
Mamy sponsora!
Drukujemy katalog i plakat! Firmy: Progres i Pomot postanowiły wspomóc naszą inicjatywę.

Naszym współorganizatorem jest Centrum Kultury w Chojnie. Wspólnie planujemy zaprezentować wystawę na pograniczu, przenosząc do sąsiednich miast po drugiej stronie granicy m.in.: Schwedt/Oder, Angermünde.

Kończymy prezentację zdjęć w Gazecie Chojeńskiej, jeszcze jedna praca tym razem Magdaleny Chorosz (numer 33 z dnia 18.08.2004r.). A w numerze 34 z dnia 25 sierpnia została umieszczona praca Tomka Ekierta z tekstem zapowiadającym wystawę:

"Od początku lipca w każdym numerze prezentujemy fotogramy autorstwa studentów Europejskiej Szkoły Fotografii ze Szczecina, będące plonem pleneru fotograficznego "Kościół Mariacki w pejzażu". Odbył się on w maju w Chojnie pod kierunkiem Andrzeja Łazowskiego. Wszystkie fotografie będzie można obejrzeć podczas Dni Integracji Europejskiej, Przyjaźni i Tolerancji na wystawie, której otwarcie nastąpi w najbliższy piątek 27 sierpnia o godz. 12.30 w kaplicy kościoła Mariackiego w Chojnie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Patronem medialnym pleneru i wystawy jest Gazeta Chojeńska."

Wernisaż w Chojnie

Relacja z wernisażu w Gazecie Chojeńskiej